بررسی تخصصی تیغه های فولادی آنلاین کرکره

درب کرکره برقی فولادی (ضد سرقت)
درب کرکره برقی فولادی (ضد سرقت)

بررسی تخصصی تیغه های فولادی آنلاین کرکره

پیشــنهاد ویژه
شگفتــ انــگیز
آنلاین کرکره

فیلتر محصولات آنلاین کرکره

محبوب ترین محصولات

اجزای تشکیل‌دهنده درب کرکره‌ برقی

نصب کرکره برقی

برای نصب یک درب کرکره‌ای در ابتدا بایستی  دو طرف درب ،2 عدد پروفیل آهنی روی ستون‌های ساختمان نصب گردد.

بهترین پروفیل برای این پروسه پروفیل 40 *40 فولادی می‌باشد این پروفیل‌ها به‌عنوان ستون‌های اصلی درب می‌باشد و سایر اجزای درب روی آن‌ها نصب می‌گردد.

پس از نصب ستون‌های درب روی هر یک از ستون‌ها یک عدد صفحه پلیت نصب می‌شود

صفحه پلیت ها با توجه به نوع موتور ؛ متفاوت می‌باشند و یرق آلات مخصوص خود را لازم دارند

شافت با استفاده از یرق آلات مربوطه،بین صفحه پلیت ها نصب می شود.

موتور در این مرحله روی صفحه پلیت مربوطه نصب می‌شود

پس نصب موتور مدار فرمان روی موتور نصب می‌شود.

تیغه کرکره : پس از نصب ستون‌ها و صفحه پلیت ها و موتور وشافت به نصب تیغه کرکره می‌رسد که تیغه کرکره به‌وسیله پیچ روی شافت نصب می‌شود

راهنماهای درب (ریل ):آخرین مرحله در نصب درب کرکره‌ای ، نصب ریل‌ها می‌باشد که تیغه کرکره ، داخل این ریل‌ها حرکت می‌کند.